AKTUALNOŚCI

portal baner

Po najnowsze informacje z branży opakowań, zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, raporty rynkowe, a także aktualności z z życia Polskiej Izby Opakowań i firm w Izbie zrzeszonych zapraszamy na nasz portal www.pakowanie.info

Z życia Izby

IV Kongres Przemysłu Opakowań

 W odpowiedzi na zainteresowanie projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz szeroko rozumianej sfery odzysku i recyklingu opakowań, wiodącym tematem tegorocznego Kongresu Przemysłu Opakowań będzie problematyka gospodarki opakowaniami od projektowania poprzez wytwarzanie, wykorzystanie oraz zagospodarowanie opakowań po ich wykorzystaniu(wyniki konsultacji).
Temat ten „wpisuje się” w Wielki Projekt będący równie wielkim wyzwaniem jakim jest Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (GOZ). To niezwykle aktualne zagadnienie, interesujące praktycznie cały cywilizowany świat. Zaś w odniesieniu do naszego regionu, jaki stanowi Europa podjęte zostały pierwsze decyzje służące realizacji tego „projektu”.
W miesiącach styczeń-luty 2018 Komisja Europejska poświęciła Gospodarce w Obiegu Zamkniętym wiele uwagi, formułując strategię postępowania. Jednym z elementów tej strategii jest przyjęcie przez KE pierwszej w historii ogólnoeuropejskiej strategii dla tworzyw sztucznych, bowiem surowce te są jednym z filarów planu (projektu) Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Również Rząd Polski, w ślad za działaniami Komisji Europejskiej, przyjął projekt dokumentu „Mapa drogowa transformacji gospodarki w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym”. Wiodącym jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Opakowania, ich powszechność, rola i znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, a zatem i problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych, powodują, iż trudno przecenić udział tego segmentu gospodarki w procesie transformacji w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Stąd tematyka IV Kongresu Przemysłu Opakowań organizowanego przez Polską Izbę Opakowań.
Kongresowe audytorium stanowić będą: projektanci, producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Szeroko rozumiani użytkownicy, których udział i rolę w zagospodarowaniu opakowań po ich wykorzystaniu trudno przecenić (selekcja, zbiórka opakowań). Znaczący udział w obradach Kongresu mieć będą realizatorzy systemu i procesów zbiórki, odzysku, recyklingu i innych form działalności na rzecz przywracania do wykorzystania zasobów zużytych do produkcji opakowań. Bo w tym tkwi sens i filozofia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Program (projekt)

9:30 – 10:15       Rejestracja uczestników

                           Sesja inauguracyjna
10:15 – 10:30     Okolicznościowe wystąpienia przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz  Prezesa Międzynarodowych
                           Targów   Poznańskich
10:30 – 10:40     Okolicznościowe przesłanie do uczestników Kongresu
10:40 – 11:00     Mapa drogowa transformacji polskiej gospodarki do gospodarki w obiegu zamkniętym (wystąpienie przedstawiciela 
                           Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)

11:00 – 12:40     I Sesja referatowa
                           Rola i zadania przemysłu opakowań oraz kierunki działań (projektowanie, wytwarzanie) w dostosowywaniu
                           opakowań do wymogów GOZ. Szanse. Realne możliwości. Zagrożenia.

                           (3 referaty)

12:40 – 13:20     Lunch

13:20 – 14:35     II Sesja referatowa
                           Systemy organizacyjne i technologie odzysku surowców z odpadów opakowaniowych. Stan aktualny. 
                           Kierunki zmian. Oczekiwane wsparcie ze strony przemysłu opakowań

                            (3 referaty)

14:35 – 15:15     III Sesja referatowa
                           Ekonomiczno-społeczne, kulturowe i edukacyjne uwarunkowania realizacji procesu transformacji przemysłu
                           opakowań w kierunku GOZ

                           (2 referaty)

15:15 – 15:30     Przerwa kawowa

15:30 – 16:30     Sesja dyskusyjna
                           Wymiana doświadczeń, Konfrontacja opinii. Propozycje działań do podjęcia przez organizacje, instytucje i 
                           przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji przemysłu opakowań.
16:30 – 17:00     Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu. Zamknięcie obrad


Uczestnictwo w Kongresie

I.  Wysokość opłaty za udział w Kongresie

 1. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty przed 31 lipca, płacą 300 zł (netto)
 2. Opłata od każdej dodatkowej osoby z firmy wynosi 200 zł (netto)
 3. Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł (netto)
 4. Uczestnicy, którzy zgłoszą udział po 31 lipca (do 25 września) wnoszą opłatę 400 zł (netto) przy zachowaniu warunku, iż każda dodatkowa osoba z tej samej firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto)
 5. Partnerzy wspierający Kongres korzystają z 3 bezpłatnych kart uczestnictwa dla swoich pracowników lub przedstawicieli firm przez siebie wskazanych


II. Warunki uczestnictwa

 1. Przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty zgodnie z pkt. I. 1-4
 2. Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie www.pio.org.pl (od 30 kwietnia 2018)
 3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań, które równolegle pełni funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu
 4. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 651 83 94


III.  Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowy (tematyczny) program Kongresu zostanie upowszechniony w dniu 15 maja, po akceptacji przez Radę Programową.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie (aktualizacja) lub w warunkach uczestnictwa będą zamieszczane na bieżąco na portalach internetowych Izby: www.pio.org.pl i  www.pakowanie.info oraz w newsletterze Izby. Zainteresowani otrzymywaniem newslettera (nowi „odbiorcy”) proszeni są o poinformowanie Izby o włączenie ich na listę odbiorców
 3. Pełny (rozwinięty) program Kongresu zawierający tytuły referatów prezentowanych w trakcie Kongresu oraz zamieszczonych w kongresowej monografii będzie zaprezentowany w 2. numerze Biuletynu Opakowaniowego (2 lipca) oraz na portalach internetowych Izby.
 4. Wszystkie zgłoszone na kongres referaty (ok. 25) będą zamieszczone w wydanej drukiem monografii „Transformacja przemysłu opakowań do warunków GOZ”, którą otrzymają uczestnicy Kongresu w dniu obrad.