LIDEROM BRANŻY OPAKOWAŃ PRZYCHODY ROSNĄ NAWET CZTEROKROTNIE

2017-04-06

Branża opakowań jest jedną z najszybciej rozwijających się w polskiej gospodarce – wynika z rankingu przygotowanego przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska i Bank Zachodni WBK dla Polskiej Izby Opakowań.  – W 2015 r. czołówka (TOP20) firm z branży opakowaniowej urosła średnio o 11,6 proc. w porównaniu do 2014 r. To jest dynamika, której mógłby opakowaniom pozazdrościć niejeden inny sektor. Nawet wśród największych firm, które z natury rzeczy rosną nieco wolniej, jest wzrosty są imponujące – podkreśla Roman Nagler, dyrektor kredytowy ds. sektorów Banku Zachodniego WBK, który koordynował przygotowanie rankingu.

DOSKONAŁA KONDYCJA FINANSOWA BRANŻY

Doskonała kondycja finansowa firm wyróżnionych w rankingu, ich rosnące przychody i zyski stanowią potwierdzenie dobrej sytuacji w branży. Z przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska oceny kondycji finansowej polskich firm opakowaniowych, wynika, że niemal dwie trzecie (64 proc.) firm z branży opakowań charakteryzuje się bardzo dobrą kondycją  finansową, a blisko 17 proc. dobrą. Szczególnie korzystnie wyróżniają się  producenci opakowań drewnianych, najsłabiej na tle branży wypadają natomiast producenci opakowań szklanych. Spośród nich ponad 31 proc. jest w sytuacji słabej i bardzo złej. – Cechą charakterystyczną branży jest nie tylko dobra kondycja finansowa firm, ale również niewielka konsolidacja w porównaniu z innymi sektorami. W ujęciu procentowym dominują firmy małe, które stanowią blisko 43 proc., mikro 37 proc., średnie 16,5 proc. i te największe 3,7 proc.  wyjaśnia Tomasz Starzyk z Bisnode Polska.

OPAKOWANIA NIE DO ZATRZYMANIA

Wśród 9. firm wyróżnionych w RANKINGU FIRM OPAKOWANIOWYCH Polskiej Izby Opakowań, Bisnode i BZ WBK* dominują podmioty zajmujące się wytwarzaniem opakowań z tworzyw sztucznych. –  Wytwarzane w Polsce artykuły z tworzyw sztucznych już dzisiaj są hitem eksportowym  i według rankingu eksportowego BZ WBK znajdują się w pierwszej dziesiątce towarów, które mają największe szanse na dalszy sukces na rynkach zagranicznych – podkreśla Roman Nagler.

Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań, podkreśla, że choć dotychczas branża opakowań w Polsce rozwijała się bardzo szybko, to w przyszłości w pewnych segmentach rynku, takich jak opakowania dla żywności i kosmetyków niewykluczone są jeszcze większe dynamiki. – Opakowania z papieru i tektury będą zwiększać swój udział w rynku. Jeśli chodzi o opakowania z tworzyw sztucznych to można spodziewać się zmiany w ich strukturze na korzyść opakowań z tworzyw miękkich (giętkich). W szczególności znaczący wzrost udziału w rynku będzie dotyczył opakowań aktywnych dla żywności. Ich właściwości zapewniają utrzymanie najwyższej jakości produktu i dłuższy okres jego przydatności – mówi Wacław Wasiak.

Wzrosty są pochodną wielu czynników, w tym rosnącej dynamicznie wymiany międzynarodowej, rozwoju całego rynku sprzedaży towarów pakowanych czy wzrostu roli e-commerce. Te zjawiska kształtują też dla opakowań optymistyczne prognozy długoterminowe. Co ważne, w Polsce trendy są nawet bardziej korzystne niż na świecie. Głównym źródłem wzrostu rodzimej branży opakowań jest popyt krajowy: wzrost zamożności społeczeństwa i konsumpcji będzie zwiększał zużycie opakowań. Drugą ogromną szansę dla polskich opakowań stanowią zamówienia krajowych firm produkujących na eksport. Ale też coraz większe znaczenie ma eksport samych opakowań. – Oferta polskich producentów jest już na wysokim europejskim poziomie, a krajowe firmy zdobyły wiarygodność w oczach zagranicznych kontrahentów. Średni udział eksportu bezpośredniego w sprzedaży producentów opakowań sięga około 40 proc. Dla wielu naszych klientów z tej branży eksport staje się podstawą  strategii sprzedażowych – komentuje Roman Nagler, dyrektor kredytowy ds. sektorów w BZ WBK. W ujęciu globalnym w ostatnich latach branża rozwija się o kilka procent rocznie.Według agencji analitycznej Smithers Pira rynek na świecie będzie rósł o 3,5 proc. rocznie aż do 2020 r. 

Roman Nagler z Banku Zachodniego WBK wskazuje na ważny czynnik, który przyspiesza ekspansję polskich opakowań i karierę światową polskich producentów. Chodzi o inwestycje, a szczególnie o inwestycje w innowacje. – W ostatnich latach obserwujemy dużą dynamikę poziomu realizowanych inwestycji w branży. Jest to najlepszym symptomem optymizmu jeśli chodzi o ocenę przyszłej koniunktury wśród polskich producentów– komentuje Roman Nagler, dyrektor kredytowy ds. sektorów w BZ WBK.

*METODOLOGIA RANKINGU FIRM OPAKOWANIOWYCH

RANKING FIRM OPAKOWANIOWYCH powstał w wyniku współpracy Polskiej Izby Opakowań z Bankiem Zachodnim WBK oraz wywiadownią gospodarczą Bisnode Polska. Proces wyłonienia laureatów przebiegał w kilku etapach. W pierwszej fazie po kodach branżowych PKD wyodrębniono przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętej branży opakowań. Na wyodrębnione podmioty zostały nałożone ostatnio dostępne dane finansowe za 2015 i 2014 rok. Następnie przedsiębiorstwa zostały podzielone na trzy kategorie:

  • Duże firmy (sprzedaż >200 mln PLN)
  • Średnie firmy (sprzedaż >40 < 200 mln PLN)
  • Mniejsze firmy (sprzedaż >10 < 40 mln PLN)

Przedsiębiorstwa uszeregowane zostały według dynamiki rocznych przychodów ze sprzedaży (dane jednostkowe) za ostatnie dostępne dwa okresy sprawozdawcze. Oprócz dynamiki sprzedaży, dodatkowym kryterium było potwierdzenie efektywności prowadzonej działalności wyrażonej wypracowaniem zysków na poziomie wyniku netto. To w konsekwencji pozwoliło na wyłonienie największych i najbardziej dynamicznie zwiększających swoją sprzedaż firm. Informacje o przychodach ze sprzedaży firm są danymi publicznymi, pochodzącymi z legalnych i ogólnodostępnych źródeł, m.in. sądów gospodarczych i monitora gospodarczego.

Laureaci
RANKINGU FIRM OPAKOWANIOWYCH
Polskiej Izby Opakowań, Bisnode i BZ WBK*
  Firma Dynamika wzrostu przychodów 2014/2015 Produkcja opakowań z…
Firmy powyżej 200 mln PLN przychodów ze sprzedaży
1 Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. 153% tworzyw sztucznych
2 FLEXPOL Sp. z o.o. 118,9% tworzyw sztucznych
3 AMCOR TOBACCO PACKAGING POLSKA Sp. z o.o. 118,8% papieru i tektury
Firmy między 40 a 200 mln PLN przychodów ze sprzedaży
1 ABCAN Sp. z o.o. 407% metali
2 AR CARTON KRAKÓW Sp. z o.o. 151% papieru i tektury
3 MARPOL S.A. 139% tworzyw sztucznych
Firmy między 10 a 40 mln PLN przychodów ze sprzedaży
1 NOVO PAK Sp. z o.o. 266% tworzyw sztucznych
2 FONTE Sp. z o.o. 198% tworzyw sztucznych
3 ARPACK POLSKA Sp. z o.o. 139% tworzyw sztucznych

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Tomasz Starzyk

Specjalista ds. Public Relations

BISNODE POLSKA

direct:+ 48 22 278 26 14
mobile:+ 48 660 474 869

O Bisnode:

Bisnode jest europejskim liderem w dostarczaniu danych i analiz. Jesteśmy obecni w 18 krajach, gdzie zatrudniamy 2.400 pracowników. Bisnode pomaga firmom zdobywać nowych klientów i utrzymywać bezpieczne relacje biznesowe przez cały okres współpracy. Podejmowanie trafnych decyzji umożliwiamy naszym klientom poprzez inteligentne wykorzystanie danych. Oznacza to, że możemy połączyć, a następnie przeanalizować nasze dane, dane naszych klientów oraz te generowane każdego dnia na świecie zwanymi Big Data.

Więcej informacji na stronach: www.bisnode.com, www.bisnode.pl

AGNIESZKA PIETRZAK
Ekspert ds. komunikacji z mediami

BANK ZACHODNI WBK

direct: +48 22 586 82 99

mobile:.+ 48 782 250 043

O Banku Zachodnim WBK:

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków, obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje, którym oferujemy kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie bankowe. Kluczową zasadą dla Banku Zachodniego WBK są relacje z Klientami, które konsekwentnie budujemy udostępniając zaawansowane rozwiązania finansowe, szybko podejmując decyzje kredytowe oraz stosując proste i przejrzyste procedury. Wieloletnie doświadczenie, w połączeniu z innowacyjnym podejściem, pozwala nam oferować nowoczesne produkty za pośrednictwem jednej z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich (blisko 1000) oraz elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej. Grupa Banku Zachodniego WBK to także usługi maklerskie, zarządzanie aktywami, funduszami inwestycyjnymi, leasing, faktoring oraz pełna oferta bancassurance.

Więcej informacji na stronie: www.bzwbk.pl