15 września – Dzień Opakowań

W odpowiedzi na propozycje środowisk związanych z opakowaniami, w sprawie podjęcia działań na rzecz upowszechniania wiedzy o znaczeniu opakowań w życiu współczesnego człowieka oraz o roli przemysłu opakowań w gospodarce, Polska Izba Opakowań w 2007 roku podjęła decyzję o ustanowieniu 15 września „Dniem Opakowań”.

Rosnąca rola i znaczenie opakowań w życiu człowieka i społeczeństwa, która spowodowana jest wieloma funkcjami, jakie spełnia opakowanie i związany z tym rosnący udział przemysłu opakowań w gospodarce, skłaniają do podjęcia działań na rzecz popularyzacji i upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki opakowaniami wśród społeczeństwa. 
Spotykamy częste zapytania ze strony kupujących określony produkt, czy aby chleb w torebce z folii z tworzyw sztucznych lub mleko w kartonie z papieru nie są narażone na szkodliwe działanie materiału opakowaniowego? Czy „plastik”, z którego wykonana jest butelka na wodę mineralną, mleko lub inne napoje nie przekazuje rakotwórczych „nośników” do zawartości? Co robić ze zużytym opakowaniem? To zaledwie mała próbka pytań dotyczących opakowań, ich bezpieczeństwa, sposobu produkcji oraz gospodarki opakowaniami.
Pytania te, jak również często występujący brak jednoznacznych odpowiedzi na nie, wskazują na potrzebę podjęcia szerokiej akcji upowszechniania i popularyzacji wiedzy o opakowaniach, sposobach ich produkcji, technologii napełniania oraz procesie transportu i magazynowania (przechowywania) produktów.
Potrzebę takich działań dostrzegli również delegaci na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań, które odbyło się 28 marca 2007 roku. Ustalono wówczas, iż tego rodzaju działalności sprzyjać będzie ustanowienie w kalendarzu „Dnia Opakowań”. To właśnie w tym dniu i jego „okolicach” winny intensyfikować się działania, których celem byłoby upowszechnianie wiedzy o współczesnych opakowaniach,ich wytwarzaniu i wykorzystywaniu. To w „okolicach” tego dnia organizowano by różnorakie akcje i przedsięwzięcia prezentujące projektantów i producentów opakowań. To z okazji „Dnia Opakowań” wręczane byłyby różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia w konkursach z zakresu problematyki opakowań. To w tym okresie w mass mediach poświęcano by nieco więcej uwagi szeroko rozumianej problematyce opakowań. Wreszcie, w tym okresie otwarte byłyby bramy fabryk opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania, dla zwiedzających,aby mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym.
W tym miejscu, trzeba także zauważyć znaczącą funkcję promocyjną tego rodzaju inicjatyw dla umacniania pozycji rynkowej firmy otwierającej swoje drzwi przed miejscową ludnością. Zapewne z tego rodzaju okazji chętnie korzystać będą także uczniowie miejscowych (okolicznych) szkół. Zatem oprócz popularyzatorskiej funkcji tego typu przedsięwzięcia i inicjatyw dostrzegać należy niezwykle ważną, funkcję edukacyjną.