O Izbie

O IZBIE

Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994 r. Jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą ponad 100 producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych. Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i europejskiego stowarzyszenia organizacji opakowaniowych EPIC.

Prezesem Izby jest prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

W RAMACH SWEJ DZIAŁALNOŚCI IZBA:

 • aktywnie uczestniczy w formułowaniu prawa gospodarczego, polityki przemysłowej, podatkowej, celnej itp.,
 • wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków Izby,
 • organizuje imprezy promocyjne, kształcenie, doradztwo, konsulting,
 • ułatwia kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzi współpracę ze związkami i stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami zagranicznymi,
 • prowadzi bank ofert handlowo-kooperacyjnych,
 • gromadzi i rozpowszechnia informacje techniczno-ekonomiczne z dziedziny opakowalnictwa,
 • promuje działalność Izby oraz działalność wszystkich jej członków.
 • wydaje „Biuletyn Opakowaniowy”

CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ:

 • Biorą udział w tworzeniu warunków dla funkcjonowania swoich firm
 • Uczestniczą na preferencyjnych warunkach w targach i wystawach opakowaniowych tak krajowych jak i zagranicznych w ramach stoiska Izby
 • Korzystają ze zniżki uczestnicząc w seminariach i szkoleniach organizowanych przez COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
 • Nieodpłatnie prezentują swoje materiały reklamowo-ofertowe i informacyjno-promocyjne na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach opakowaniowych w ramach stoiska Izby
 • Nieodpłatnie korzystają z serwisu informacyjnego Izby (informacja rynkowa, naukowo-techniczna i ekonomiczna)
 • Na preferencyjnych warunkach uczestniczą w misjach gospodarczo-promocyjnych i informacyjno-marketingowych z okazji międzynarodowych targów i wystaw
 • Korzystają z logo Izby dla dokumentowania przynależności do Polskiej Izby Opakowań na firmowych drukach, materiałach informacyjnych i promocyjnych
 • Korzystają ze wsparcia i rekomendacji Izby przy ubieganiu się o różne formy pomocy publicznej
 • Korzystają ze wsparcia na rynkach trzecich, przez zagraniczne organizacje opakowaniowe, z którymi Izba zawarła stosowne porozumienia

Polska Izba Opakowań jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.