Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Przemysłu Szklarskiego

Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Przemysłu Szklarskiego

W Zespole Szkół w Malinowie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego. Inwestycja powstanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na utworzenie tej placówki Powiat Działdowski ma otrzymać wsparcie z UE wynoszące 11979798,68 PLN.

Formuła Branżowych Centrów Umiejętności jest nowością w systemie oświaty. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

Celem głównym przedsięwzięcia, realizowanego przez Powiat Działdowski wspólnie z partnerem branżowym – Polską Izbą Opakowań oraz partnerem dodatkowym – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Sieci Badawczej Łukasiewicz, jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży ceramiczno – szklarskiej. W okresie realizacji przedsięwzięcia, tj. do 30.06.2026 r., BCU w Malinowie przeszkoli co najmniej 210 osób, w tym 147 osób dorosłych, 42 osoby młode (uczniowie, studenci), 21 nauczycieli kształcenia zawodowego. Oprócz działań edukacyjnych i szkoleniowych, w BCU będą prowadzone również działania integrujące edukację z biznesem oraz wspierające współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. 

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pozwoli także na stworzenie zaplecza infrastrukturalnego BCU w postaci budynku dostosowanego do potrzeb oświatowych dzięki realizacji remontu i zakupowi niezbędnych sprzętów i wyposażenia dla przemysłu szklarskiego.

BCU ma stać się wizytówką Powiatu Działdowskiego jako jednego z najsilniejszych ośrodków przemysłu szklarskiego w Polsce.