Kolejna edycja dorocznego plebiscytu na tytuły: Zasłużony dla Przemysłu Opakowań oraz Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań

Przypominamy, iż 30 czerwca 2020 r. mija termin zgłaszania kandydatów do ustanowionych w 2008 roku przez Polską Izbę Opakowań tytułów: Zasłużony dla Przemysłu Opakowań i Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań.

Tytuły „Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań” to najwyższe branżowe wyróżnienia, przyznawane corocznie jednej firmie i jednej osobie, spośród kandydatur zgłoszonych w ramach plebiscytu. Tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” jest nadawany osobom za szczególny wkład pracy, zaangażowanie i dokonania na rzecz rozwoju przemysłu opakowań oraz gospodarki opakowaniowej. Tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” jest nadawany przedsiębiorstwom, spółkom i innym podmiotom gospodarczym, wytwarzającym: opakowania; materiały opakowaniowe; maszyny i urządzenia do pakowania i produkcji opakowań; placówkom naukowym; jednostkom dydaktycznym uczelni; wydawnictwom i redakcjom czasopism; organizatorom wystaw i targów opakowaniowych.

Warunki uczestnictwa w plebiscycie, procedury nominowania oraz kryteria jakie powinny spełniać zgłaszane kandydatury zawarte są w dokumencie „Systemy nagród i wyróżnień funkcjonujących w Polskiej Izbie Opakowań”. Do pobrania tutaj.

Dodatkowych informacji o plebiscycie udzielają pracownicy biura Izby: biuro@pio.org.pl oraz info@pio.org.pl; tel 22 651 83 94