Rzeczoznawca PIO

RZECZOZNAWCA POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ
– RZECZOZNAWCA PIO DS. OPAKOWALNICTWA –

Zostań ekspertem i zdobądź kwalifikacje: Rzeczoznawca PIO ds. Opakowalnictwa.

 

Oferta skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej oraz pracowników firm członkowskich Polskiej Izby Opakowań.

Uprawnienia i tytuł Rzeczoznawca PIO to:

 • Świetny benefit dla pracowników
 • Zwiększenie prestiżu i zaufania klientów do firm zatrudniających Rzeczoznawców PIO
 • Wsparcie wiedzą i doświadczeniem klientów branży opakowań
 • Możliwość udziału w projektach i inicjatywach mających na celu rozwój branży opakowań w Polsce
 • Możliwość uzyskania tytułu biegłego sądowego i opiniowania na rzecz sądów (za zgodą pracodawcy)

Dla pracowników firm członkowskich Polskiej Izby Opakowań, posiadanie tytułu Rzeczoznawcy PIO to wyjątkowy benefit, który wpłynie na rozwój ich kariery zawodowej
i pozwoli na zdobycie cennych doświadczeń.

Rzeczoznawca Polskiej Izby Opakowań może opiniować w zakresie (w zależności od wiedzy i doświadczenia) m.in:

 • Projektowania opakowań
 • Badania własności opakowań
 • Techniki pakowania i przetwarzania opakowań
 • Identyfikacji, znakowania i zabezpieczania opakowań
 • Gospodarki w Obiegu Zamkniętym
 • Poligrafii w opakowaniach

Tytuł Rzeczoznawca PIO będzie przyznawany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie kandydata. Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjne Rzeczoznawców PIO na podstawie Regulaminu.

Szczegóły dotyczące wniosków, kosztów i procedury kwalifikacyjnej rzeczoznawcy udziela Biuro PIO
info@pio.org.pl, tel. 22 651 83 94