Inicjatywy

Polska Izba Opakowań w ramach programu „Innowacyjne Opakowania” inicjuje i uczestniczy w realizacji projektów badawczych, wykonywanych w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej CORNET (Colective Reaserch Network).

Z końcem października 2014 r. zakończono realizację projektu SoLaPack pt.Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego

Kolejnym projektem realizowanym od maja 2014 r.  jest projekt SelectPerm, którego celem jest opracowanie materiału  opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności tlenu i dwutlenku węgla. Materiał ten będzie w szczeólności przydatnym do pakowania świeżych produktów.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w projektów zamieszczamy poniżej:

SelectPerm – Materiały  opakowaniowe o selektywnej przepuszczalności tlenu i dwutlenku węgla do pakowania świeżych produktów

SoLaPack -.Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego