Jubileusz 30-lecia Polskiej Izby Opakowań

W roku 2024 Polska Izba Opakowań święcić będzie jubileusz 30-lecia działalności. Utworzona 20 października 1994 roku na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim Krajowa Izba Opakowań (od 2006
roku Polska Izba Opakowań) powstała w odpowiedzi na potrzeby rodzącego się przemysłu opakowań w Polsce. Jubileusz zostanie zorganizowany podczas TAROPAKU – Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania w Poznaniu tj. 13 listopada 2024 r. W ciągu pierwszego dnia trwania targów odbędzie się konferencja, a wieczorem obchody 30-lecia Polskiej Izby Opakowań uczczone zostaną wieczorną kolacją oraz spotkaniami jubileuszowymi.
Uroczystość odbędzie się w celu uhonorowania Izby, jej członków, sympatyków oraz osób z Izbą związanych, a także integracji środowiska branży opakowań. Podczas uroczystości zostaną także wręczone wyróżnienia i dyplomy dla osób i firm szczególnie zasłużonych dla Polskiej Izby Opakowań.
Serdeczne podziękowania dla firmy RAGUS za zaprojektowanie jubileuszowego logo dla Polskiej Izby Opakowań z okazji 30-lecia działalności.