Arena Tax Sp. z o.o.

Arena Tax Sp. z o.o.

Jesteśmy grupą spółek doradczych, które zapewniają kompleksowe wsparcie w istotnych obszarach działalności naszych klientów z zakresu:

  • doradztwa podatkowego (kliknij)
  • cen transferowych i wycen (kliknij)
  • księgowości (kliknij)
  • doradztwa prawnego (kliknij)
  • digitalizacji (kliknij)

Pomagamy sfinansować inwestycje dzięki efektywnemu wykorzystywaniu ulg podatkowych i dofinansowań.

Wdrażamy nowoczesne technologie w zakresie digitalizacji procesów księgowych, kadrowych, obiegu dokumentów i robotyzacji m.in.: automatyzacji procesu weryfikacji kontrahentów pod kątem list sankcyjnych czy automatyzacji raportowań finansowych i zarządczych.

Prowadzimy procesy restrukturyzacyjne i planowania podatkowego, w tym grup międzynarodowych oraz firm rodzinnych.

Weryfikujemy, czy powstały obowiązki z zakresu cen transferowych. Pomagamy w analizie, audycie oraz ustalaniu poprawności rozliczeń między podmiotami w ramach grup kapitałowych.

Oferujemy komplementarne i nastawione na efekt rozwiązania, od analizy, poprzez rekomendację, aż po finalne wdrożenie. Precyzyjnie dobieramy narzędzia, a zespoły naszych doradców obejmują ekspertów z różnych dziedzin podatków, prawa i księgowości. Budujemy realną wartość dla Państwa organizacji.