DNV Business Assurance Sp. z o.o.

DNV Business Assurance Sp. z o.o.

DNV Business Assurance jest niezależnym dostawcą usług w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, działającym w ponad 100 krajach. Dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy DNV zwiększa bezpieczeństwo i zrównoważone działanie, wyznacza standardy przemysłowe, inspiruje i tworzy rozwiązania.
Globalizacja rynków prowadzi do powstania globalnego ekosystemu łańcucha żywności, gdzie każde ogniwo wymaga szczególnej uwagi, poczynając od pierwotnej produkcji, a kończąc na wytwarzaniu, pakowaniu, logistyce i dystrybucji produktu, z uwzględnieniem zarządzania łańcuchem dostaw i identyfikowalnością wyrobów, nie zapominając o kwestiach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz odpowiedzialności za produkt.
Bezpieczeństwo żywności i zrównoważony rozwój zapewnić można jedynie przy zastosowaniu systematycznego podejścia oraz stworzeniu dobrze zarządzanego i transparentnego łańcucha dostaw. Działamy na całym świecie, pomagając naszym klientom w zapewnieniu bezpieczeństwa każdego elementu ich łańcucha żywności dzięki świadczonym przez nas usługom certyfikacji, weryfikacji, oceny i organizacji szkoleń.