J.S. HAMILTON Poland S.A.

J.S. HAMILTON Poland S.A.

Akredytowane laboratorium badawcze opakowań i materiałów opakowaniowych. Laboratorium oferuje kompleksową obsługę zleceń obejmującą wykonanie badań, doradztwo prawne i techniczne, interpretację otrzymanych wyników oraz szkolenia.

Szeroka oferta badań opakowań z tworzyw sztucznych, papierowych i tekturowych oraz opakowań wykonanych z innych materiałów.