OPAKOWANIE Miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny
wydawnictwo: Alfa-Print

OPAKOWANIE Miesięcznik Techniczno-Ekonomiczny<br>wydawnictwo: Alfa-Print

Oferujemy dodatki modyfikujące oraz surowce dla przetwórców tworzyw sztucznych i gumy, producentów asfaltu i finalnych użytkowników, poszukujących wartości dodanej dla swoich produktów.