Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny – COBRO

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny – COBRO

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Potencjał naukowo-badawczy Instytutu oparty jest na dyscyplinach, w których posiada on silne zaplecze naukowo-badawcze, udokumentowaną pozycję naukową i innowacyjną na rynku krajowym i zagranicznym oraz długoletnie doświadczenie i praktykę wdrożeniową. Przedmiotem działalności podstawowej ŁUKASIEWICZ – IBWCh są:

  • włókna chemiczne obejmujące produkcję, przetwórstwo, modyfikację włókien: syntetycznych, sztucznych, specjalnych,
  • biopolimery obejmujące produkcję, przetwórstwo, modyfikację surowców odpadowych
    i produktów ubocznych tj.: keratyna, celuloza, skrobia, chitozan, biomasa, syntetyki,
  • biomateriały obejmujące produkcję, przetwórstwo, modyfikację biomateriałów przeznaczonych do celów medycznych i rolniczych.

Z dniem 01 stycznia 2020 r. nastąpiło włączenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO Instytut Badawczy Opakowań do struktur organizacyjnych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.