SILGAN White Cap Polska Sp. z o.o.

SILGAN White Cap Polska Sp. z o.o.

Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. jest jedna z 7 fabryk firmy Silgan White Cap Europe / Asia, która jest międzynarodowym producentem wieczek metalowych, plastikowych i kompozytowych dla produktów żywnościowych wrażliwych na utlenianie, zamykanych pod ciśnieniem i aseptycznie oraz dla napojów niegazowanych. Jej zamknięcia używane są wyłącznie do zamykania pojemników szklanych lub plastikowych.