Misja

Misją Polskiej Izby Opakowań jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku opakowań w Polsce, wspomaganie firm zrzeszonych w Izbie, kreowanie potrzeb społeczeństwa i gospodarki w zakresie opakowań bezpiecznych dla człowieka, przyjaznych środowisku naturalnemu, czyniących z opakowania ważny czynnik rozwoju cywilizacyjnego Polski