Krzysztof Niczyporuk nowym prezesem Polskiej Izby Opakowań

W związku z upływającą czteroletnią kadencją władz Polskiej Izby Opakowań, w dniu 22 marca 2023 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Członków delegaci zadecydowali o wyborze nowych władz Izby: Prezesa, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania nowym prezesem Polskiej Izby Opakowań został mgr inż. Krzysztof Niczyporuk.
Poniżej prezentujemy sylwetkę nowego Prezesa PIO

Mgr inż. Krzysztof Niczyporuk jest specjalistą branży opakowań w sektorze produkcyjnymi co-packingowym. W branży opakowań działa jest od wielu lat, zajmując się identyfikacją i zabezpieczaniem produktów oraz opakowaniami inteligentnymi. Oprócz kilkunastoletniego doświadczenia w sektorze przemysłowym, działalność swą opiera na wiedzy zdobytej na studiach ukończonych w Szkole Głównej Handlowej – Project Management, Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych – rzeczoznawstwo i diagnostyka oraz studiach inżynierskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na Wydziale Inżynierii Produkcji. Krzysztof Niczyporuk jest autorem wielu artykułów i referatów, które były publikowane i wygłaszane na konferencjach naukowo-technicznych z obszaru: techniki pakowania, znakowania i identyfikacji produktów, bezpieczeństwa opakowań, rzeczoznawstwa maszyn i urządzeń oraz likwidacji szkód ubezpieczeniowych w przemyśle. Równolegle do pracy w sektorze opakowań od wielu lat jest rzeczoznawcą w zakresie maszyn i urządzeń przemysłowych, majątku ruchomego oraz wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw. Pełni również funkcję biegłego sądowego oraz rzeczoznawcy Inspekcji Handlowej.
W ostatnich latach Krzysztof Niczyporuk zajmował się projektami, mającymi na celu  podniesienie kwalifikacji oraz niesienie pomocy w odnalezieniu ścieżki kariery dla kilkuset uczniów ze średnich szkół technicznych. Projekty te były realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) obejmowały m.in. certyfikowane szkolenia i staże zawodowe. Aktualnie Krzysztof Niczyporuk pracuje nad projektami badawczo-rozwojowymi (B+R) w zakresie opracowania nowych technologii w opakowaniach inteligentnych oraz w identyfikacji opakowań.
W działalność społeczną jest zaangażowany jest od wielu lat poprzez pełnienie różnych funkcji w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz w Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowowo-Technicznych, gdzie jest członkiem Komisji ds. Młodzieży.
Zawodowa działalność Krzysztofa Niczyporuka związana jest z funkcją Dyrektora Zarządzającego w firmie Druk Serwis 24 Sp. z o. o., w której jest również współwłaścicielem. Powyższa działalność dała możliwość współpracy z każdą branżą produkcyjną na rynku krajowym oraz zagranicą.
W działalność, w Polskiej Izbie Opakowań zaangażowany został przez Wacława Wasiaka poprzedniego dyrektora biura PIO, podczas współorganizowania konferencji naukowo-technicznych na targach branżowych. Następnie swą działalność poszerzał dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy z Prezesem Honorowym PIO prof. dr hab. inż. Stanisławem Tkaczykiem. Krzysztof Niczyporuk jest inicjatorem oraz organizatorem powołania funkcji „Rzeczoznawca PIO ds. Opakowalnictwa”, która do oferty Izby została wprowadzona na początku 2023 roku. W ostatniej kadencji pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja była zaangażowana we wszystkie działania prowadzone przez Radę oraz Biuro Polskiej Izby Opakowań
Prywatnie pasjonuje się narciarstwem żeglarstwem oraz bronią i strzelectwem sportowym.