Nowe wydanie katalogu „Firmy opakowaniowe w Polsce”

Wobec wyczerpania nakładu wydanego przez Polską Izbę Opakowań w 2020 roku katalogu „Firmy Opakowaniowe”, na prośbę wielu producentów i użytkowników opakowań, Polska Izba Opakowań przystąpiła do opracowania kolejnej edycji katalogu „Firmy opakowaniowe w Polsce”.
W katalogu znalazły się oferty firm produkujących: opakowania, maszyny i linie pakujące, materiały opakowaniowe, etykiety, surowce, półprodukty, maszyny i urządzenia. Zaprezentowano także ofertę firm związanych z logistyką magazynową, handlem i dystrybucją opakowań, usługami badawczymi i kształceniem kadr oraz inne firmy związane z pakowaniem. Katalog został wydany w wersji dwujęzycznej polskiej i angielskiej. Nakład 3000 egz.
Na targach Warsaw Pack w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku publikacja ma swoją premierę. Po egzemplarze zapraszamy na stoisko Polskiej Izby Opakowań F3.06
Drukowana wersja katalogu będzie również rozpowszechniana bezpłatnie na branżowych wydarzeniach, konferencjach, targach i wystawach. Katalog można otrzymać także w biurze Polskiej Izby Opakowań  lub pocztą (koszt przesyłki ponosi zamawiający).
Katalog jest również dostępny w wersji pdf