Przewiduje się, że opakowania z tworzyw sztucznych utrzymają udział w powierzchni opakowaniowej

Opakowania z tworzyw sztucznych nie znikną w najbliższym czasie, ponieważ do 2024 r. opakowania na bazie tworzyw sztucznych utrzymają ponad 50% udziału materiałów opakowaniowych w światowych kategoriach pakowanych towarów konsumpcyjnych.

Tak wynika z raportu PMMI Business Intelligence z 2022 r. „Przyszłość opakowań i zrównoważony rozwój”. Wskaźniki te obejmują wszystkie rodzaje sztywnych opakowań plastikowych, torebki stojące, elastyczne tworzywa sztuczne, elastyczne kombinacje aluminium i tworzyw sztucznych oraz opakowania typu blister i strip.

Większość produktów do pielęgnacji domu wykorzystujących opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z tworzyw sztucznych mają największy udział w kategorii artykułów gospodarstwa domowego, z przewidywanym udziałem na poziomie 82% w 2024 r. i wzrostem o 1% w porównaniu z 2020 r.

Ta zmiana jest wynikiem wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

„W produktach higieny osobistej i domowej przejście na saszetki skutkuje znaczną redukcją [materiału na opakowanie]”, wyjaśnia w raporcie dyrektor procesu u dostawcy sprzętu do pakowania. „Jedzenie jest już w elastycznym plastiku. Poczyniono duże postępy”.