Przyszłość poligrafii

W dniu 20 czerwca w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości kształcenia na kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Polską Izbę Opakowań reprezentowała dyrektor Beata Pyś-Skrońska.
Podczas spotkania organizatorzy przedstawili obecny system kształcenia oraz program nauczania na studiach I i II stopnia, a także wyzwania przed jakimi stoi uczelnia. W obecnym programie istotny punkt pełnią przedmioty związane z projektowaniem i produkcją opakowań. Według zapewnień kierownictwa ZTP ta tematyka będzie również rozwijana w kolejnych latach. Omówiono również rozwiązania stosowane na innych uczelniach w celu uatrakcyjnienia oferty dla studentów i dopasowania do oczekiwań przemysłu.
Podczas dyskusji swoje sugestie przedstawili reprezentanci studentów, wykładowców, przemysłu i organizacji przedsiębiorców. W  opinii praktycznie wszystkich uczestników, program studiów powinien być na bieżąco dostosowywany do zmieniającego się rynku, a także oczekiwań studentów i pracodawców.
Udział w spotkaniu był także okazją do bezpośrednich kontaktów i rozmów o wspólnych inicjatywach i możliwościach współpracy m.in. z dziekanem Wydziału Mechanicznego-Technologicznego oraz dyrektor Zakładu Technologiii Poligraficznych, przedstawicielami Politechniki Warszawskiej zaangażowanymi w projekty badawcze dotyczące branży opakowań, Prezesem Polskiej Izby Druku oraz dyrektorem CBIMO-ZUT.