„Skuteczne zarządzanie” – bezpłatny webinar dla członków PIO

25 kwietnia o godz. 11:00 Polska Izba Opakowań będzie organizatorem webinaru pt. „Skuteczne zarządzanie„. Spotkanie poprowadzi specjalista z zakresu tej tematyki dr Adam Kałowski. W wystąpieniu omówione zostaną m.in. różne szkoły zarzadzania i ich praktyczne zastosowanie, najważniejsze elementy sukcesu dla przedsiębiorstwa oraz doświadczenia z restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Udział w webinarze jest bezpłatny dla członków PIO. W poniedziałek prześlemy bezpośredni link do spotkania na platformie Teams. Serdecznie zapraszamy

Poniżej zamieszczamy sylwetkę prelegenta

25 kwietnia o godz. 11:00 Polska Izba Opakowań będzie organizatorem webinaru pt. „Skuteczne zarządzanie„. Spotkanie poprowadzi specjalista z zakresu tej tematyki dr Adam Kałowski. W wystąpieniu omówione zostaną m.in. różne szkoły zarzadzania i ich praktyczne zastosowanie, najważniejsze elementy sukcesu dla przedsiębiorstwa oraz doświadczenia z restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Udział w webinarze jest bezpłatny dla członków PIO. W poniedziałek prześlemy bezpośredni link do spotkania na platformie Teams. Serdecznie zapraszamy

Poniżej zamieszczamy sylwetkę prelegenta


Dr Adam Kałowski – adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie również w roku 2005 uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk o zarządzaniu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania, zarządzania strategicznego oraz przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych firm. Kierował również Podyplomowymi Studiami Przygotowania i oceny projektów inwestycyjno-innowacyjnych oraz Podyplomowymi Studiami Inwestycji z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto, wykładał w Kingston University w Londynie, Zagreb University w Zagrzebiu, Panteion University Of Social and Political Science w Atenach, Politechnice Lwowskiej we Lwowie, Uniwersytecie Narodowej i Światowej Gospodarki w Sofii, Titu Maiorescu University w Bukareszcie, Uniwersytecie Madeira na Maderze. Pełnił rolę Eksperta ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO oraz doradzał w aspektach strategicznych i sanacyjnych wielu podmiotom, w tym z Listy 500.