Udział kierownictwa Izby w spotkaniu z Ambasadorem Hiszpanii

W dniu 20 lipca 2023 odbyło się posiedzenie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej, którego gościem specjalnym był Ambasador Hiszpanii w Polsce, Pan Ramiro Fernández Bachiller. W spotkaniu udział wzięli członkowie kierownictwa KIG, Prezydium, Rady oraz Komitetów KIG. Polską Izbę Opakowań reprezentował Prezes Krzysztof Niczyporuk oraz Prezes Honorowy Stanisław Tkaczyk