WEBINAR World Packaging Organization: PPWR – ślad węglowy i minimalizacja opakowań

Obraz

Jak wdrożyć przyszłe wymagania PPWR i CSRD? Ramowe warunki na rynku opakowań zmieniają się dramatycznie ze względu na nowe wymagania prawne. Ustawodawca masowo interweniuje na rynku i stawia przed uczestnikami łańcucha wartości zupełnie nowe wyzwania, przede wszystkim poprzez CSRD (dyrektywę w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw) i PPWR (rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych).

W dniu 22 lutego 2024, w webinarium prowadzonym przez WPO (Światową Organizację Opakowań) zostanie przedstawione, w jaki sposób CSRD i wymogi minimalizacji określone w PPWR wpływają na projekty opakowań i wskaźniki zrównoważonego rozwoju, jakie obowiązki sprawozdawcze stoją przed firmami oraz w jaki sposób firmy mogą spełnić te wymagania i przygotować się dla praktycznych rozwiązań.

Webinarium jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku angielskim w formie transmisji na żywo.

Rejestracja udziału:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9uRdmW9RT9mtfZP7OvOznQ#/registration

Program:
​09:30 – Welcome by Nerida Kelton, World Packaging Organisation
09:32 – Introduction to CSRD: Unveiling General Requirements and Objectives by Johanna Mayer, Unfold
09:40 – Navigating the Landscape: General Requirements of PPWR with a Focus on Packaging Minimization by Lina Wimmer, Circular Analytics
09:48 – Sustainable Packaging Design: Exploring Impacts on Packaging Design and Sustainability Indicators by Manfred Tacker, Circular Analytics
09:56 – Streamlining the Process: Conceptualizing a Cradle-to-Gate LCA for Packaging by Manfred Tacker, Circular Analytics
10:04 – A Roadmap to Compliance: Guidance on ensuring fitness for PPWR and CSRD by Charlotte Werner, Circular Analytics
10:12 – Q&A
10:30 – Closing words by Nerida Kelton, WPO