Z życia Izby – kwiecień 2023

Poniżej prezentujemy kalendarium kwietniowych wydarzeń z życia Polskiej Izby Opakowań. Najważniejszymi punktami minionego miesiąca były z pewnością targi Warsaw Pack wraz z konferencją współorganizowaną przez PIO oraz posiedzeniem Rady Izby, powitanie dwóch nowych firm w gronie członków Izby, a także ogłoszenie programy V Kongresu Przemysłu Opakowań.

4 kwietnia                             
Izba zorganizowała spotkanie online dotyczące nowouruchomionej funkcji Rzeczoznawcy PIO ds. opakowalnictwa.

5 kwietnia                             
Spotkanie przedstawicieli PIO z kierownictwem Targów Kielce, w ramach którego omówiona została przyszła współpraca, w tym wsparcie przy organizacji konferencji, decyzja o organizacji nowych targów opakowaniowych oraz członkostwie w Izbie

7 kwietnia                             
Polska Izba Opakowań objęła patronat nad Forum Drewna Poużytkowego. Konferencja odbyła się w dniach 17-18 kwietnia w Warszawie oraz w formie on-line

11 kwietnia                           
Ukazał się newsletter nr 4/2023

11 kwietnia                           
Odbyło się spotkanie online przedstawicieli Izby z Fundacją GS1 Polska. Tematem możliwości współpracy GS1 z PIO w świetle zmian Dyrektywy Opakowaniowej

12 kwietnia                           
Izba zwróciła się do PARP oraz NCBiR w sprawie możliwych form wsparcia i finansowania dostępnych dla branży opakowań.  W najbliższym czasie planowana jest organizacja webinarium dla członków PIO na ten temat

18-20 kwietnia                      
Udział Izby w targach Warsaw Pack. Izba dysponowała ponad 100 m stoiskiem, na którym swoją ofertę prezentowały firmy AKPUD, DRUK SERWIS 24 oraz SIGMA. Targom towarzyszył bogaty program wydarzeń m.in. konferencje oraz posiedzenie Rady PIO.

18 kwietnia                           
Polska Izba Opakowań oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny były organizatorem konferencji „Innowacje w opakowalnictwie”, która odbyła się podczas targów Warsaw Pack

18 kwietnia                           
Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady PIO nowej kadencji. Tematem obrad były m.in. plany działalności w najbliższych miesiącach, realizacja przygotowań do Kongresu oraz uruchomienie funkcji Rzeczoznawcy PIO

19 kwietnia                           
Decyzją prezesa  Izby do grona członków Polskiej Izby Opakowań została przyjęta firma Wiking Graf

20 kwietnia                           
Nowym członkiem Polskiej Izby Opakowań zostały Targi Kielce S.A.

21 kwietnia                           
Ukazał się newsletter nr 5/2023

24 kwietnia                           
Oficjalne ogłoszenie programu V Kongresu Przemysłu Opakowań, na który złożą się wystąpienia będące próbą odpowiedzi na pytanie w jakich kierunkach podąża produkcja w branżach, dla których opakowania są przeznaczone oraz jakich nowych produktów i technologii spodziewać się możemy na rynku za kilka lat

25 kwietnia                           
Polska Izba Opakowań była organizatorem webinaru pt. „Skuteczne zarządzanie”. Spotkanie poprowadził specjalista z zakresu tej tematyki dr Adam Kałowski. W wystąpieniu omówione zostaną m.in. różne szkoły zarzadzania i ich praktyczne zastosowanie, najważniejsze elementy sukcesu dla przedsiębiorstwa oraz doświadczenia z restrukturyzacji przedsiębiorstw

26 kwietnia                           
Spotkanie Prezesa PIO z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej w sprawie możliwości współpracy przy projektach badawczych z zakresu poligrafii i opakowalnictwa

27 kwietnia                           
Prezes Izby podpisał list intencyjny partnerstwa do wniosku projektu badawczego realizowanego przez ŁIT-COBRO w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa II”

28 kwietnia                           
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Przemysłu Opakowań

28 kwietnia
Wywiad z prezesem Izby dla magazynu Chemia i Biznes na temat sytuacji w branży opakowań oraz przyszłości PIO