Z życia Izby – marzec 2023

Każdego roku marzec jest okresem wyjątkowo intensywnych prac związanych z przygotowaniami i obradami dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków. W minionym miesiącu Izba zainicjowała V edycję Kongresu Przemysłu Opakowań, przyjęła nowych członków, a także wznowiła działanie mediów. Poniżej prezentujemy pełne kalendarium działalności PIO za marzec 2023 roku

1  marca
Polska Izba Opakowań ogłosiła organizację, wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, V Kongresu Przemysłu  Opakowań. Kongres odbędzie się w dniu 26 września, w przeddzień targów TAROPAK, w Poznaniu.

3 marca  
Uruchomiona została nowa, zmodernizowana i odświeżona wersja strony Izby – www.pio.org.pl

4 marca                                 
Do grona patronów medialnych Kongresu dołączyły pierwsze czasopisma m.in. Opakowanie i Świat Druku

6 marca                                 
Polska Izba Opakowań objęła patronat nad targami Packaging Innovations. Targi odbędą się w dniach 20-21 września w Krakowie. Izba będzie dysponowała indywidualnym stoiskiem

8 marca                                 
Izba podpisała zgłoszenie do udziału w targach Warsaw Pack. Targi odbędą siew dniach 18-20 kwietnia w Nadarzynie. Polska Izba Opakowań będzie dysponować 100 m stoiskiem, na którym zaprezentują się firmy członkowskie. Ponadto w dniu 18 kwietnia,  PIO będzie współorganizatorem konferencji „Innowacje w opakowalnictwie”

9 marca                                 
Izba objęła patronat nad Międzynarodowym Kongresem Firm Rodzinnych, który odbył się w dniach 20-21 marca

10 marca                               
Ukazał się newsletter nr 1/2023

13 marca                               
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Przemysłu Opakowań. Tematem premiera Kongresu, udział prelegentów ora przygotowanie pakietów sponsorskich

14 marca                               
Dyrektor Izby udzieliła wypowiedzi dla czasopisma Świat druku nt. stanu obecnego i perspektyw sektora opakowaniowego w Polsce oraz mijającego 30-lecia w branży

20 marca                              
Decyzją prezesa  Izby do grona członków Polskiej Izby Opakowań została przyjęta firma KIILTO Polska

21 marca                               
Prezes Izby podpisał list intencyjny ws. Utworzenia i wsparcia branżowych centrów umiejętności dla przemysłu szklarskiego

22 marca                               
Odbyło się sprawozdawczo wyborcze Walne Zgromadzenie Członków. W wyniku głosowania zostały wybrane nowe organy Izby: Prezes, Rada i Komisja Rewizyjna VIII kadencji (lata 2023-2026)

23 marca                               
Ukazał się newsletter nr 2/2023

27 marca                               
Izba objęła patronat nad III Kongresem Etykiet Samoprzylepnych. Kongres odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w Kołobrzegu

30 marca                               
Przewodniczący Rady PIO wziął udział w roli prelegenta w III edycji Konferencji „Ochrona Środowiska w nowej rzeczywistości”

31 marca                               
Ukazał się newsletter nr 3/2023