Zapraszamy na V Kongres Przemysłu Opakowań

Polska Izba Opakowań, wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zaprasza na organizowany w dniu 26 września 2023 roku w Poznaniu V Kongres Przemysłu Opakowań.

Polska Izba Opakowań jako organizacja integrująca wszystkie osoby, organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa zainteresowane opakowaniami powinna pomagać w określaniu kierunków, w jakich będzie rozwijało się opakowalnictwo. Wyniki tych zmian będą miały wpływ na funkcjonowanie całego rynku i osobiście każdego z nas. Organizowany wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi  Kongres Przemysłu Opakowań jest dobrym miejscem, aby o tym rozmawiać.Na program merytoryczny Kongresu złożą się wystąpienia będące próbą odpowiedzi na pytanie w jakich kierunkach podąża produkcja w branżach dla których opakowania są przeznaczone, jakich nowych produktów i technologii spodziewać się możemy na rynku za kilka lat i w związku z tym jak na te wyzwania branża opakowaniowa chciałaby odpowiedzieć. Nowe produkty i technologie będą wymagały nowych rodzajów opakowań, które my będziemy musieli zabezpieczyć. To producenci nowych wyrobów spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych, gospodarstwa domowego, kosmetyków, higieny, rolniczych (owoce i warzywa), dietetycznych, ekologicznych itp. określają nam, jakie wymogi winny spełniać opakowania, aby te nowe wyroby i wprowadzanie ich na rynek odpowiednio zabezpieczyć, uwzględniając wiele nowych uwarunkowań związanych z demografią, stylem życia, zdrowiem, przyzwyczajeniami, gustami i ekologią.
W programie przewidziane są  merytoryczne, edukacyjne wystąpienia ekspertów, omawiające czego możemy spodziewać się na rynku w nadchodzącym czasie w reprezentowanych przez nich obszarach branży. O prezentacje prosimy też przedstawicieli WPO (World Packaging Organization) i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także a także specjalistów od analizy rynku oraz aktualnych przepisów dotyczących opakowań.
Podobnie jak w poprzednich edycjach Kongresu, również tym razem wydania zostanie kongresowa monografia, będąca zbiorem referatów przygotowanych przez prelegentów, uzupełnionych o artykuły przedstawicieli nauki, przemysłu i organizacji branżowych.

Zatem, zachęcając do udziału w Kongresie, proponujemy, aby tym razem na opakowalnictwo spojrzeć jako na branżę spełniającą rolę usługową w stosunku do wszystkich innych branż na rynku, mającą zapewnić wszelkiego rodzaju pakowanym produktom odpowiednią trwałość, ich producentom efektywność, użytkownikom łatwość użycia i bezpieczeństwo, a środowisku ekologiczność.
Na naszym portalu została utworzona specjalna dedykowana zakładka – Kongres

Organizatorzy:
Polska Izba Opakowań
Międzynarodowe Targi Poznańskie