Zaproszenie do Komitetu Użytkowników projektu CORNET

Polska Izba Opakowań przystępuje do projektu badawczego współrealizowanego z Politechniką Warszawską oraz partnerami z Niemiec w ramach programu CORNET. Celem projektu będzie opracowanie nowych przewodzących past drukarskich, które mogą być wykorzystane w branży opakowań np. jako antena RFID monitorująca wynoszenie opakowania z magazynu, węglowy czujnik z plombą rozdarcia lub biodegradowalne grzałki na opakowania do transportu żywności w dowozie posiłków. Możliwości zastosowania są jednak większe i w dużym stopniu zależne od potrzeb rynku i przedsiębiorców.
W ramach projektu zostanie utworzony Komitet Użytkowników czyli grono firm, których rolą będzie doradztwo, pomoc w ukierunkowaniu badań i określeniu wymagań co do opracowywanego rozwiązania. 
Firma zaangażowana w projekt będzie miała możliwość współpracy przy określeniu wymagań i parametrów opracowywanych past oraz ich wykorzystania w tym sugerowania testowanych podłoży, technologii druku oraz późniejszego zastosowania np. dopasowując do produkowanych przez siebie opakowań. Będzie również na bieżąco informowana o postępach prac, a także jako pierwsza otrzyma pełne wyniki projektu, co będzie stanowiło przewagę we wprowadzeniu i wykorzystaniu tej technologii na rynku.
 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy członków Polskiej Izby Opakowań do udziału w projekcie w charakterze członka Komitetu Użytkowników. W przypadku zainteresowania lub pytań prosimy o kontakt z biurem Izby