Bezpłatny webinar „Co warto wiedzieć o PPWR?”

28 maja 2024 roku o godz. 13:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium organizowane przez Polską Izbę Opakowań, poświęcone planowanym zmianom związanym z rozporządzeniem PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation).

Prelegentem spotkania będzie Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, członek Rady, Polskiej Izby Opakowań. 

Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak:

  • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) – projektowanie opakowań
  • Omówienie rozporządzenia PPWR i jego geneza
  • Zakres stonowania nowych przepisów
  • Nowe wymagania dla projektowanych opakowań i ich producentów (Ekoprojetowanie)
  • Opakowania i odpady opakowaniowe – Stan prawny na 2024 r. z uwzględnieniem PPWR, SUP i systemu kaucyjnego m.in. nowe przepisy dyrektywy plastikowej Single Used Plastics (SUP), przepisy dotyczące produktów i opakowań jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych, opłata produktowa, opłata recyklingowa, system kaucyjny, ekoprojektowanie.

Udział w webinarze jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać poprzez formularz na stornie: https://www.pakowanie.info/aktualnosci/webinar-co-warto-wiedziec-o-ppwr


Konrad Nowakowski jest doradcą z zakresu aspektów środowiskowych opakowań oraz gospodarki odpadami, specjalizującym się w ekoprojektowaniu, recyklingowalności, pracach B+R oraz legislacji z zakresu opakowań i gospodarki odpadami. Współautor zgłoszeń patentowych oraz strategii biznesowych dotyczących opakowań. Zaangażowany w wdrażaniu projektów wpisujących się w filozofie Gospodarki w Obiegu Zamkniętym od systemów opakowań wielokrotnego użycia po zawracanie zasobów i wykorzystywanie odpadów do produkcji nowych wyrobów.
Ekspert wielu gremiów m.in. CLIMATE LEADERSHIP powered by UN Environment oraz zespołu ds. oceny koncepcji projektowych złożonych w ramach naboru „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” przy Ministrze Klimatu i Środowiska,  Polish Circular Hotspot , oraz licznych komisji konkursowych. Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Od 2014 prezes PIOIRO (Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań), która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań (LCA, carbon footprint) i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.