Podatek od plastiku – pierwsze raportowanie

15 marca 2024 r. upłynie termin pierwszego raportowania podatku w ramach nowowprowadzonych obowiązków, w związku tzw. „Dyrektywą SUP” (Single Use Plastic).

Co obejmują nowe obowiązki?

Nowe wymogi nałożone na przedsiębiorców obejmują w szczególności:

– złożenia do 15 marca 2024 r. sprawozdania rocznego „podatku od plastiku” za rok 2023 w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);

–  prowadzenie nowych ewidencji produktów i opakowań w zgodzie z implementowanymi przepisami;

– obliczanie (pobieranie) oraz wpłata należnych opłat;

– zapewnienie dostępności opakowań alternatywnych;

– obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

– producentów, którzy stosują plastik do pakowania swoich produktów (zobowiązanie do uiszczania tzw. opłaty producenckiej);

– podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych albo napoje lub żywność pakowaną przez tego przedsiębiorcę;

– przedsiębiorców wprowadzających do obrotu określone produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy SUP (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r.) ma na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem ekspertów Arena Tax (członka Polskiej Izby Opakowań) omawiającym podatek od plastiku: https://arenaadvisory.com/oplaty-od-plastiku-czyli-nowe-obowiazki-dla-przedsiebiorcow-juz-od-2024-r/

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu „podatku od plastiku” prosimy o kontakt z Dawidem Zarębskim, Tax Project Manager, doradca podatkowy, radca prawny – dawid.zarebski@arenaadvisory.com