Posiedzenie Rady PIO z 20 maja – podsumowanie

W dniu 20 maja 2024 odbyło się drugie  w tym roku posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań.

Głównymi tematami obrad było m.in. omówienie kwestii związanych z udziałem Polskiej Izby Opakowań w projektach edukacyjnych i badawczo rozwojowych. W wyniku rozmów ustalono, że Izba po raz kolejny będzie przystępować do konkursu jako polski koordynator międzynarodowego projektu CORNET. Omówiono również kwestie finansowe dotyczące trwającego już projektu Branżowych Centrów Umiejętności dotyczącego kształcenia kadr w zakresie produkcji i zdobienia opakowań szklanych. W wyniku głosowania w przypadku obu projektów zostały przyjęte stosowne uchwały.

W kolejnych punktach przedstawiona została bieżąca działalność Izby w szczególności wydanie najnowszej edycji katalogu „Firmy opakowaniowe w Polsce”, w której każda firma członkowska ma bezpłatny wpis z ofertą produktową; premiera polskiego tłumaczenia (opracowanego przez PIO) przewodnika World Packaging Organization „Projektowanie opakowań do recyklingu, dostępnego bezpłatnie dla członków Izby; udziału PIO w wydarzeniach targowych m.in. Warsaw Pack  oraz zaplanowany na 28 maja webinar „Co warto wiedzieć o PPWR”, którego prelegentem będzie członek Rady Konrad Nowakowski.

Następnie prezes poinformował o postępie przygotowań do obchodów jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Opakowań. Głównym wydarzeniem będzie całodniowa konferencja połączona w wieczorną galą, zaplanowana jesień tego roku.

W ramach wolnych wniosków przedstawiciel firmy JS Hamilton poinformował o propozycji organizacji specjalnych szkoleń online dedykowanych członkom Izby.

Kolejne posiedzenie Rady PIO zostało wstępnie zaplanowane na jesień. Szczegóły i dokładny termin zostaną ustalone wkrótce