TARGI BIOEXPO – RELACJA

W dniach 6-8 października br. obyły się Targi Warsaw-Pack Międzynarodowe Targi BIO-EXPO w Nadarzynie. W targach tych brała również udział Polska Izba Opakowań. Nasi Członkowie wystawiali się zarówno na stanowisku zbiorowym PIO, jak i indywidualnie. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wielu naszych członków jak i sympatyków odwiedziła nas na stoisku, gdzie prowadzono rozmowy biznesowe. Rozmówcy otrzymali również odpowiedzi na swoje pytania związane z ich bieżącymi działaniami.

 Odbyło się posiedzenie z okazji 100-lecia Wychowanków Kijowskiej (SWKPI). Stowarzyszenie to zostało ustanowione właśnie w tej samej sali reprezentacyjnej NOT co przed wojną. Stowarzyszenie skupiało Polaków absolwentów KPI, którym udało się uciec do kraju przed rewolucją bolszewicką. Jest wśród nich wielu wybitnych naszych rodaków – naukowców i działaczy gospodarczych działających naszej gospodarce, w tym w opakowalnictwie.

Stowarzyszenie, po wojnie zostało odtworzone w latach 70-tych, zostało uzupełnione o „młodych” absolwentów KPI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz KPI, Prezes NOT Pani Ewa Markiewicz-Cudny oraz żyjący Członkowie SWKPI.