AKTUALNOŚCI

portal baner

Poniżej zamieszczamy najnowsze aktualności z życia Polskiej Izby Opakowań. Po najnowsze informacje z branży opakowań, zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, raporty rynkowe, a także aktualności z firm członkowskich Izby zapraszamy na nasz portal www.pakowanie.info

Aktualności z życia Izby

Relacja z udziału Izby w targach TAROPAK 2014

Tegoroczne targi TAROPAK oraz towarzyszące im targi przemysłu spożywczego POLAGRA FOOD stanowiły szczególnie dogodną okazję do zaprezentowania oferty krajowego przemysłu opakowań, a także do przedstawienia Polskiej Izby Opakowań i jej działalności w minionych 20 latach. Stąd też w trakcie trwania tych targów (29.09 – 2.10.2014) Izba była organizatorem wielu przedsięwzięć i wydarzeń o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym. Niżej zapis tych wydarzeń.

29 września (poniedziałek), pierwszy dzień targów

O godz. 1030 program wspomnianych wydarzeń zainaugurowała ceremonia otwarcia zbiorowej ekspozycji i Salonu Promocji Polskiej Izby Opakowań oraz wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac w Konkursie PakStar.

Ceremonia ta miała szczególny charakter w związku z jubileuszem 20-lecia Izby. Stąd też, w programie było miejsce na wręczenie dyplomów uznania dla firm zrzeszonych w Izbie, które szczególnie zasłużyły się dla tej organizacji oraz jubileuszowych pucharów dla członków-założycieli Izby. Tradycyjnie już, nowoprzyjętym członkom wręczono certyfikaty członkostwa.

Szczególnie podniosłą była część poświęcona wręczeniu dyplomów dokumentujących fakt nominacji do tytułów „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. Dyplomy otrzymali: Zbigniew Cacko (EUROPAL); Marcin Królak (AKPUD); Jerzy Strenkowski (MARTEX) i Konrad Rumiński (PLAST SERVICE PACK). W kategorii firm, do tytułu nominację otrzymały: EUROBOX Polska; KRAM Polska oraz YANKO oraz ECOR Product.

W tej miłej uroczystości uczestniczyli m.in.: Przemysław Trawa, wiceprezes zarządu MTP, z najbliższymi współpracownikami, dyr. Januszem Mazurczakiem, dyr. Anną Lemańską i dyr. targów TAROPAK – Joanną Kucharską. Zaprzyjaźnione z Izbą zagraniczne organizacje opakowaniowe reprezentowali:IvetaKrauja z Łotwy; Faustas Kersys z Litwy; ValeryKriwoszej z Ukrainy; Laszlo Csaba z Węgier. Główną część audytorium zapełnili członkowie Izby wystawiający swoje oferty na targach TAROPAK.

Tą skromną i sympatyczną oraz ważną uroczystość zakończył jubileuszowy toast za pomyślność jubilatki – Polskiej Izby Opakowań oraz jej członków i sympatyków.

Honory gospodarzy pełnili: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – prezes Izby; Wojciech Pawłowski – współzałożyciel Izby oraz wieloletni przewodniczący Rady.

O godz. 1200 kierownictwo Izby (Prezes S. Tkaczyk, przewodniczący Rady W. Pawłowski), wraz z gronem wystawców ze zbiorowego stoiska, wzięli udział w uroczystości otwarcia targów: TAROPAK; POLAGRA FOOD; POLAGRA TECH i POLAGRA GASTRO. W trakcie tej ważnej ceremonii z udziałem ministra rozwoju wsi i rolnictwa – Marka Sawickiego, wręczone zostały Złote Medale dla produktów prezentowanych na tych targach.

Miło nam poinformować, iż spośród kilkunastu firm nagrodzonych Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich, są także firmy-członkowie Izby: ECOR Product; KLAR GLASS; RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących.

Inauguracja targów stanowiła także okazję do wręczenia, przez prezesa MTP, dra Andrzeja Byrta, Polskiej Izbie Opakowań, z okazji jej 20-lecia, oraz w uznaniu wieloletniej współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, na rzecz promocji krajowego przemysłu i rynku opakowań – miłego prezentu w formie grafiki przedstawiającej fragment Poznania.

Jubileuszową dedykację: „Dla Polskiej Izby Opakowań z okazji 20-lecia aktywnego wspierania branży opakowaniowej, z najlepszymi gratulacjami i życzeniami sukcesów” prezes dr A. Byrt przekazał w ręce panów: prof. Stanisława Tkaczyka i Wojciecha Pawłowskiego.

O godz. 1400, w trakcie specjalnej sesji promocyjnej, wydawcy zaprezentowali najnowsze publikacje wydane z okazji jubileuszu Izby oraz II. Kongresu Przemysłu Opakowań.

Z największym zainteresowaniem spotkała się książka „Technika Opakowań. Podstawy. Materiały. Procesy wytwarzania” wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., z inicjatywy i pod patronatem Polskiej Izby Opakowań. Według opinii uczestników sesji, to prawdziwy bestseller (biblia opakowaniowa), której wartość informacyjno-edukacyjną trudno przecenić.

Drugą pozycję stanowiła monografia „Kierunki rozwoju opakowań” – wydana przez Polską Izbę Opakowań, z okazji II. Kongresu Przemysłu Opakowań.

Na stronach tej książki znajdują się referaty zgłoszone na Kongres. Pozycja ta jest dostępna (nieodpłatnie) w Biurze Izby (ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa). I chociaż objętość tej książki (250 str.) to zaledwie 1/3 wymienionej wyżej „biblii opakowaniowej” (750 str.), stanowi ona równie cenną pozycję na rynku branżowych wydawnictw.

30 września (wtorek), drugi dzień targów

W godz. 10:30 – 13:30 równolegle odbywały się posiedzenia członków Komitetu Użytkowników, organów nadzorujących realizację międzynarodowych projektów badawczych koordynowanych przez Polską Izbę Opakowań.

Projekty te, pod nazwą SoLaPack i SelectPerm, realizowane są w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej CORNET (Collectiv Reaserch Network)

Projekt SoLaPack, którego celem było opracowanie powłok absorpcyjnych na opakowaniach pochodzenia celulozowego, jako metody ograniczenia migracji szkodliwych substancji z materiału opakowaniowego do żywności. Projekt ten praktycznie już dobiegł końca. Stąd też uwaga przedstawicieli przemysłu koncentrowała się na uzyskanych rezultatach i możliwościach ich praktycznego zastosowania.

Podstawę do dyskusji stanowiły informacje placówek badawczych uczestniczących w realizacji tego Projektu.

A są to: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) jednostka badawczo-dydaktyczna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Przedstawiciele COBRO, dr Karol Bal i mgr Alicja Kaszuba zapoznali z wynikami uzyskanymi w Projekcie przez tę jednostkę, zaś rezultaty uzyskane przez CBIMO zaprezentowała mgr inż. Beata Kudawska.

Dyrektor CBIMO prof. Artur Bartkowiak poinformował o przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami producentów papieru na temat współpracy przy wdrażaniu do praktyki uzyskanych rezultatów.

Jak już wspomniano, w tym samym czasie członkowie Komitetu Użytkowników w nowouruchomionym (maj 2014) projekcie o akronimie SelectPerm, którego celem jest opracowanie nowego materiału opakowaniowego o selektywnej przepuszczalności gazów i pary wodnej (oddychających), stosowanego do pakowania świeżych owoców i warzyw.

Realizatorami tego Projektu, podobnie jak Projektu SoLaPack, są: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań i CBIMO (ZUT) zas koordynatorem Polska Izba Opakowań.

Podstawę do dyskusji stanowiła informacja Wacława Wasiaka dyr. Polskiej Izby Opakowań, o celach zadaniach i warunkach realizacji tego Projektu.

Ponadto przedstawiciele COBRO (dr inż. Monika Kaczmarczyk) oraz CBIMO (dr Agnieszka Romanowska-Osuch) poinformowali przedstawicieli przemysłu (członków Komitetu Użytkowników) o przebiegu prac. Realizacją tego projektu w szczególności są zainteresowane takie firmy (członkowie Izby) jak: Drukpol.Flexo; AgroTex International; YANKO; PAKMAR; Coffee Service; ECOR Product i Plast Service Pack.

W godz. 1400 – 1800 z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań spotkali się przedstawiciele organizacji opakowaniowych z krajów Europy Centralnej i Wschodniej. W spotkaniu tym udział wzięli, poza gospodarzami: prezydent Światowej Organizacji Opakowań Thomas L Schneider (USA); Iveta Krauja, dyrektor Łotewskiego Stowarzyszenia Opakowaniowego; Faustas Kersys, prezesLitewskiej Organizacji Opakowań; Laszlo Csaba, wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Opakowań na Węgrzech; Walery Kriwoszej, prezydent Klubu Opakowaniowców Ukrainy; Sarah Melina Siebel, reprezentantka Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opakowań Metalowych (EMPAC), Istvan David, prezydent Rumuńskiego Stowarzyszenia Poligrafów; RossanaPatrucco, Packademy (Węgry). Polską Izbę Opakowań reprezentowali: prezes Izby, prof. Stanisław Tkaczyk oraz dyrektor, Wacław Wasiak. W spotkaniu uczestniczyła także dyr. Grupy Projektów MTP, pani Anna Lemańska.

Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje organizacje ze szczególnym zwróceniem uwagi na zadania i formy działalności. Wielce interesującym było wystąpienie prezydenta Światowej Organizacji Opakowań (WPO), w trakcie którego omówił zadania i aktualną działalność WPO, oraz trendy i warunki rozwoju opakowalnictwa.

W szczególności podkreślił potrzeby rozwijania regionalnej współpracy organizacji opakowaniowych. Jak stwierdził: „dzisiejsze spotkanie jest potwierdzeniem potrzeby takich kontaktów” i wyraził wdzięczność Polskiej Izbie Opakowań, iż umożliwiła mu spotkanie z kilkoma organizacjami regionu Europy, który jest mniej mu znanym jeśli chodzi o działalność organizacji opakowaniowych.

W trakcie, bez mała, 5-godzinnego spotkania, zgłoszono wiele konstruktywnych wniosków co do rozwoju współpracy w naszym regionie. Wszyscy uczestnicy wyrażali wdzięczność Polskiej Izbie Opakowań za inicjatywę. Na wniosek przedstawiciela Stowarzyszenia Opakowaniowego z Węgier, jeszcze w tym roku odbędą się w Warszawie konsultacje na temat organizacji wspólnych projektów rozwojowych oraz międzynarodowych klastrów.

Spotkanie to było już kolejnym organizowanym z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań. Tym samym Izba staje się niekwestionowanym liderem wśród organizacji opakowaniowych naszego regionu. Warto dodać, iż pozycja ta jest wielce sprzyjającą w promowaniu polskiej oferty opakowaniowej na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej.